vietnam english

Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Trẻ

Các tin liên quan

CIBOT Team
Ngày đăng: 11/05/2015 4:06:03 CH
Hướng nghiên cứu chính của nhóm tập trung vào robot công nghiệp và các hệ thống nhúng trong công nghiệp.
DOC (Dynamics, Optimization and Control) Group
Ngày đăng: 11/05/2015 4:00:11 CH
Hướng nghiên cứu của nhóm là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Dynamic, Optimization and Control Engineering

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên kết