vietnam english

Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Trẻ

Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học Thanh niên thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á năm 2016

Ngày 29/11 vừa qua tại phòng họp V1 đã diễn ra buổi seminar của CLB và Viện CN Sinh học và Thực Phẩm với Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (thuộc Thành Đoàn.TS. Quan Quốc Đăng là diễn giả chính, giới thiệu về các chương trình NCKH, chính sách hỗ trợ của TP cho các nhà khoa học trẻ trên địa bàn TP.
 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 
1. Mục đích:
- Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện, đồng thời phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra các mô hình
- giải pháp mới, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, văn hóa
- xã hội của thành phố và đất nước;
- Tìm kiếm những công trình nghiên cứu có khả năng thương mại hóa, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.
- Thông qua chương trình góp phần ươm tạo các nhà khoa học cho thành phố và đất nước.   
 
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tốt công tác thông tin và tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng thanh niên, đến các cơ sở Đoàn; các công trình, đề tài đăng ký tham gia đảm bảo tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao.  
- Cơ quan quản lý và vận hành có nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ chủ nhiệm thực hiện đề tài.  
- Đề tài tham dự được xét duyệt phải có tính ứng dụng cao vào thực tiễn. 
 
Đến với buổi hội thảo có Ban chủ nhiệm CLB nghiên cứu trẻ và Viên CN Sinh học và Thực Phẩm và đại diện tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (thuộc Thành Đoàn) TS. Quan Quốc Đăng là diễn giả chính, giới thiệu về các chương trình NCKH, chính sách hỗ trợ của TP cho các nhà khoa học trẻ trên địa bàn TP
 
II. ĐỐI TƯỢNG 
Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống tính đề ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Mỗi cá nhân không được đồng thời làm chủ nhiệm quá 2 đề tài trong cùng một năm. Mỗi đề tài được đăng ký thêm tối đa 01 đồng chủ nhiệm đề tài; không giới hạn số lượng và độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài. 
 
 III. NỘI DUNG 
Nội dung nghiên cứu chuyên môn tập trung vào các lĩnh vực sau:  Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y dược ứng dụng cho con người, thú y, thủy sản, thực vật, thực phẩm: 
- Nghiên cứu phát triển các quy trình kỹ thuật công nghệ test nhanh cho các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh trong chẩn đoán bệnh.
- Nghiên cứu phát triển các quy trình công nghệ ứng dụng các kỹ thuật mới của sinh học phân tử như: lai phân tử (Microarray, macroarray…), Biochip (Nanowire, QCM- Quatz Crystal Microbalance…).
- Ngiên cứu các kỹ thuật phát triển từ kỹ thuật PCR, Realtime PCR (không chấp nhận các đề tài ứng dụng các kỹ thuật PCR, Real time PCR truyền thống)
- Nghiên cứu phát triển các quy trình kỹ thuật công nghệ sản xuất thuốc sinh học, thực phẩm chức năng. Ngoài ra còn khuyến khích các đề tài mang tính xã hội sau:
- Nghiên cứu một số vấn đề phục vụ cho công tác quản lý và phát triển trong các đối tượng thanh thiếu nhi thành phố.
- Khảo sát về tình hình thanh niên thành phố, các xu hướng tội phạm vị thành niên, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung cũng như trong thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên;
- Nghiên cứu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về mô hình chính quyền đô thị;  
- Nghiên cứu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, mảng xanh đô thị; cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn.
- Nghiên cứu về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố về bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biên giới, hải đảo.  
- Nghiên cứu về nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, các mô hình giáo dục có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi.  
- Vận động thanh niên nâng cao nhận thức và khả năng thực hành pháp luật, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, chú trọng bản sắc văn hóa trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế. Nghiên cứu về sự tác động của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc;
- Nghiên cứu các mô hình, giải pháp xây dựng nông thôn mới cho 5 huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố.  
- Nghiên cứu các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, ứng dụng phục vụ đời sống xã hội, cộng đồng. 
 
IV. KINH PHÍ
- Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tài trợ kinh phí từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Kinh phí có thể thay đổi tùy vào thời điểm và giá trị của đề tài. Phần kinh phí tài trợ đã bao gồm thù lao chi trả cho hội đồng và chi phí quản lý.
- Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và cung cấp đầy đủ chứng từ quyết toán cho cơ quan quản lý và vận hành; Cơ quan quản lý và vận hành thực hiện các thủ tục quyết toán kinh phí với cơ quan chủ quản. 
 
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
Đợt Thời gian nộp hồ sơ Thời gian tổ chức đánh giá hồ sơ và thông báo kết quả    
Đợt 1: 31/12/2016 Tháng 1/2017 
Đợt 2: 31/03/2017 Tháng 4/2017
Đợt 3: 30/06/2017 Tháng 7/2017
Đợt 4: 30/09/2017 Tháng 10/2017 
 
VI. PHỐI HỢP THỰC HIỆN:  
 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á: là cơ quan chủ quản chương trình, có nhiệm vụ:  
 - Đưa ra các chủ đề, đề mục nghiên cứu cho chương trình  
- Giới thiệu thành viên tham gia hội đồng khoa học sơ tuyển, xét duyệt, nghiệm thu đề tài theo từng chuyên ngành.  
- Cấp kinh phí nghiên cứu từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á thông qua Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.
- Sở hữu, ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn. 
 
 Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ: là cơ quan quản lý và vận hành Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á, có nhiệm vụ: 
 
- Thông báo triển khai chương trình đến các cơ sở Đoàn
- Hội, các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện; trung tâm, viện nghiên cứu… và các đối tượng thanh niên thành phố.  
- Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông.
- Vận động cán bộ Đoàn - Hội và các đối tượng thanh niên thành phố tham gia.
- Tập hợp và xem xét các hồ sơ đăng ký hợp lệ để đăng ký tham gia chương trình. Hỗ trợ các thủ tục hành chính và tài chính liên quan đến đề tài trong suốt quá trình thực hiện; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đề tài đảm bảo đúng tiến độ. 
 
Phối hợp hai bên:  
- Tổ chức các hội nghị có liên quan để hỗ trợ tác giả nghiên cứu; tổ chức sơ kết, tổng kết chương trình.
- Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài triển khai ứng dụng và công bố công trình trên các báo, tạp chí; in sách… 
 
File thông tin cụ thể quý Thầy/Cô tải về từ đây : /files/hotro_nckh_thanhdoan_chuong_trinh_nckh_vieta.pdf
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 0948.922.792 - 38.230.780 (gặp Tuấn Anh)
Website: www.khoahoctre.com.vn,
Email: vuonuomtst@gmail.com  
 

Các tin liên quan

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học cho quỹ NAFOSTED
Một số hình ảnh về phổ biến và hướng dẫn viết đề cương
Một số hình ảnh về Talkshow 1
Nhằm mục đích xây dựng nhóm liên kết nghiên cứu liên ngành và giới thiệu cơ hội hợp tác với Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao TpHCM.
Sinh viên Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học
BCN Câu lạc bộ nghiên cứu trẻ đã hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học giải thưởng Eruka
"LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG BỐ MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC" - Talk -2
Cách viết phần nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và sự ảnh hưởng của nghiên cứu.
Hội thảo MIT
Ngày 27/03/2017 vừa qua Câu lạc bộ nghiên cứu trẻ phối hợp với Câu lạc bộ khởi nghiệp
TALK 1 - CÔNG BỐ MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC
Ngày 30/11/2016 tại câu lạc bộ nghiên cứu trẻ trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã diễn ra buổi nói chuyện của chủ nhiệm CLB về chủ đề Giới thiệu các công đoạn để công bố 1 bài báo khoa học. Cấu trúc cơ bản của nội dung một bài báo. Cách đặt tiêu đề và viết tóm tắt (abstract) cho một bài báo.
HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG BỐ KHOA HOC
Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực công bố khoa học”, do CLB Nghiên cứu trẻ chủ trì
HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC XIN TÀI TRỢ CHO CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Chương trình sẽ gồm series 4 buổi trao đổi, hướng dẫn (gọi là các Talk) tất cả các bước cần thiết để hoàn thiện phần thuyết minh để xin tài trợ cho đề tài NCKH. Chương trình sẽ giới hạn trong phạm vi đề tài từ các nguồn tài trợ: Trường ĐHCN Tp.HCM, NAFOSTED và một số quỹ tài trợ quốc tế.
Sinh hoạt định kỳ của Câu Lạc Bộ
Sáng ngày 24 tháng 10 tại phòng B1.1 trường Đại học công nghiệp TP.HCM ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã sinh hoạt thường kỳ với các thành viên câu lạc bộ
Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học Thanh niên thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á năm 2016
Nhằm phát triển phong trào nghiên cứu khoa học; tìm kiếm những đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tế; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tổ chức chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học thanh niên thuộc quỹ phát triển khoa học và công nghệ Việt Á; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, đơn vị quản lý và vận hành chương trình thông báo nhận hồ sơ sơ tuyển chương trình năm 2016 như sau:
Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh 2016
Hãy tham gia Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh – sự kiện triển lãm giáo dục lớn nhất trong năm do Hội đồng Anh tổ chức để hiện thực hóa ước du học Anh của mình.
Cuộc thi Thiết kế - Sáng tạo
Giới thiệu thông tin về "Cuộc thi thiết kế sáng tạo cho doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2016" thuộc Dự án BUILD-IT
Học bổng SHARE
Giới thiệu về Học bổng SHARE
Thông báo tham dự Workshop
Workshop CÔNG BỐ KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ vào ngày 28/05/216 tại số 1 Phạm Ngọc Thạch
Đề tài "BAT OPTIMIZATION ALGORITHM" tại seminar 26/4
Thuyết trình của TS. Trương Khắc Tùng với đề tài "BAT OPTIMIZATION ALGORITHM"
Đề tài " Cognitive Radio Networks" tại seminar ngày 26 tháng 4 năm 2016
Thuyết trình của Ths. Mai Xuân Phú giới thiệu CR (Cognitive Radio) là một hệ thống vô tuyến sử dụng công nghệ có khả năng nhận thức.
Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biếu Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM" năm 2015
Đoàn trường tổ chức Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biếu Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM" năm 2015 nhằm tuyên dương những giảng viên, giáo viên trẻ tiêu biểu trong năm học 2014-2015.
Đề tài "Giải pháp đơn giản và chính xác trong thiết kế bộ điều khiển" tại Seminar ngày 26/6
Thuyết trình của TS. NGUYỄN TRUNG NHÂN với đề tài " Giải pháp đơn giản và chính xác trong thiết kế bộ điều khiển vòng kín có tính đến sự thay đổi của thông số câu trúc hệ thống"
Đề tài "Nghiên cứu giải thuật Cuckoo trong vận hành tối ưu hệ thống điện tại Seminar lần 2
Thuyết trình của TS. Dương Thanh Long với đề tài "Nghiên cứu giải thuật Cuckoo trong vận hành tối ưu hệ thống điện
Hội nghị Khoa học-Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV
Hội nghị Khoa học-Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV sẽ được Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 9-10 tháng 10 năm 2015, tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Hội thảo Giới thiệu Quỹ Newton của Vương quốc Anh
Hội thảo được tổ chức với mục đích cung cấp thông tin về các chương trình/ dự án thuộc Quỹ Newton, chia sẻ kinh nghiệm của những đơn vị nộp hồ sơ thành công cũng như khuyến khích các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu xây dựng đối tác với Hội đồng Anh.
Hội thảo Elsevier với trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Hòa trong không khí “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2”, Đại diện Elsevier tại Việt Nam, Tạ Hồng Phúc và Câu lạc bộ nghiên cứu trẻ trường ĐHCN (IUHYRA) phối hợp cùng thư viện Đại học Công Nghiệp Tp.HCM (ĐHCN) tổ chức buổi hội thảo Elsevier với trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM tại văn phòng Câu lạc bộ IUHYRA vào ngày 28/03/2015.

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên kết