vietnam english

Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Trẻ

Các tin liên quan

Thư ngỏ
Kính thưa Quý thầy cô, cán bộ, viên chức và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Nghiên cứu khoa học là sứ mệnh của trường đại học. Một trong những mục tiêu của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM là “Phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật, có các công trình nghiên cứu đạt trình độ quốc gia và quốc tế.

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên kết